Gallery
"SANJU WEDS GEETHA 2"Film Launch and Teaser Event On 15th Aug 2023.Prod-Chalavadi Kumar.Narayana Mapi.Dir-Nagshekar.Music-Sridhar V Sambhram.Dop-Sathya Hegde.Editor-Anthony.Cast-Srinagar Kitty.Rachitha Ram.Arun Sagar.Jayashree S Raj.
Copyright@2018 Chitralahari | All Rights Reserved. Photo Journalist K.S. Mokshendra,