Film Releasing On-13-04-2018"SEIZER"Prod-Trivikram Sapalya.Dir-Vinay Krishna.Hero-Chiranjivi Sarja.V.Ravichandran.Prakash Rai."DALPATHI"Dir-Prashanth Raj.Hero-Nenapirali Prem.Heroine-Kriti Kharbanda.2 Film Rel.