Film Releasing On-15-09-2023 "TATSAMA TADBHAVA"Dir Vasuki Vaibhav.Prod Pannaga Bharana.Spurthi Anil.Chethan Nanjundaiah.Cast Prajwal Devaraj.Meghana Raj Sarja."TALES OF MAHANAGARA"Prod BN Vijaya Kumar.Dharmendra M Rao.Dir Rajeev Kiran Vaneil.Cast Atharv.Ramola.Sampath Maitreya.B Suresha."PARIMALA D'SOUZA"Prod Vinod Sheshadri.Dir Dr.Giridhar HT.Cast Bhavya.Srinivas Prabhu.Komala Banvase.Sunil A Mohite.3Film Rel.

Copyright@2018 Chitralahari | All Rights Reserved. Photo Journalist K.S. Mokshendra,