Film Releasing On-26-6-2015"GOOLI HATTI"Produced-BHARGAV.Directed-Shashankraj.Music-Shree Manju.Cinematographer-R.V.Nageshwararao.Film Stars-Pavansurya.Raghav Nagraj.Appu Venkatesh.Arun Bhagath.Indian Mahesh.Heroine-Tejaswini.Mamatha Rahuth.Senior Actors-Rangayana Raghu.Dodanna.Avinash.