Film Releasing On-27-05-2022 "KIRIK SHANKAR"Prod-M.N.Kumar.Dir-R.Anantha Raju.Music-Veer Samarth.Cast-Loose Moda Yogi.Advika."SEETHAYANA"Prod-Lalitha Rajyalakshmi.Dir-Prabhakar Aaripaka.Cast-Akshith Shashikumar.Anahita Bhoshan.Film Rel.

Copyright@2018 Chitralahari | All Rights Reserved. Photo Journalist K.S. Mokshendra,